Müzakere Teknikleri

Paul Vincenti ile Müzakere Teknikleri

Saat & Yer

Kasım Ayında
Archerson, Şefik Bey Sk., Kadıköy/İstanbul, Türkiye

Bu Etkinlik Hakkında

Paul Vincenti, İngilizce olarak gerçekleştirdiği eğitimleri, simültane tercüme ve kablosuz kulaklık altyapısıyla konusuna hakim tercümanlar tarafından Türkçe’ye çevrilmektedir. Bir çok kez Türkiye’de de eğitimler veren Paul, sahnedeki hakimiyeti, konuları derinlemesine incelenemsiyle ve 28 yıllık derin bilgi birikimini faydalı bir şekilde katılımcılara aktarmasıyla tanınmaktadır. Sağlıkçı bir aileden gelen Paul’un Osmanlı Döneminde bu topraklarda Saray erkanına doktorluk yapan büyük babasının hikayesi bizleri büyülemekte ve sunumlarına katkı sağlamaktadır.